Theo đó, Chính phủ hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp mua tạm trữ tối thiểu 300.000 tấn cà phê ngay từ đầu vụ, tùy theo tình hình thực tế, sản lượng sẽ mua đến mức tối đa, nhằm đảm bảo không để giá cà phê xuống thấp.

Vì theo các chuyên gia, đặc thù của ngành cà phê là thu hoạch một vài tháng, tiêu thụ cả năm, nên không thể đợi khi giá cà phê giảm xuống mới mua tạm trữ. Hiện nay phương án thu mua tạm trữ cà phê ngay từ đầu vụ đã được xây dựng, đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Thu Hà