Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự đại hội. Cùng dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên, cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10.500 đảng viên trong Đảng bộ huyện.

Phát biểu tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, biểu dương những thành quả, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân huyện Tiền Hải trong thời gian qua. Thường trực Ban Bí thư mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương Tiền Hải xứng đáng là quê hương anh hùng, xứng đáng là quê hương “Tiếng trống năm 30”.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải bức tranh "Bác Hồ về thăm xã Nam Cường năm 1960".

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua đạt 12,77%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến năm 2020 ước đạt hơn 5.735 tỷ đồng (tăng 667 tỷ đồng so với mục tiêu đã đề ra).

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,4 triệu đồng (vượt 1,8 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, người có công, hộ nghèo được tăng cường quan tâm. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững...

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ huyện Tiền Hải trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù Đảng bộ huyện có sự thay đổi về lãnh đạo chủ chốt nhưng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng vẫn được nâng lên, chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu Đảng bộ huyện Tiền Hải cần tập trung cao độ mọi lực lượng và thời gian cùng với tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển khu kinh tế Thái Bình.

Đồng thời phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo chính trị thành chương trình hành động ngay sau Đại hội. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đảm bảo an ninh trật tự.               

Thế Duyệt