Theo ông Võ Anh Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thăng Bình: Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A qua địa phận huyện Thăng Bình có 18,5km, đi qua 6 xã, thị trấn, với hơn 1.400 hộ dân bị ảnh hưởng. Huyện đã phê duyệt 36 phương án, với tổng số tiền để chi trả cho các hộ là 94,1 tỷ đồng. Nhưng đến nay, vẫn còn vướng 116 hộ chưa chịu nhận tiền bồi thường, dù họ đã chấp nhận bàn giao mặt bằng và huyện đã nhận được 117 đơn khiếu nại của người dân, trong đó đã giải quyết được 51 đơn, số còn lại đang tiếp tục xử lý giải quyết cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, mở rộng được đoạn nào phải làm dứt điểm đoạn đó, hoàn thiện càng sớm càng tốt tuyến QL1A nhằm giảm thiểu TNGT xảy ra trên địa bàn. Phấn đấu đến cuối năm 2014 phải hoàn thành cánh phía Nam, còn cánh phía Bắc phấn đấu hoàn thành vào tháng 3/2015, nhưng phải còn phụ thuộc vào thời tiết. Ông Thu nhấn mạnh thêm, trong quá trình thi công, việc đào mương cống thoát nước, kể cả địa phương và đơn vị thi công cùng vào cuộc tốt nhất để đảm bảo ATGT

An Khang