Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ Công thương quan tâm đặc biệt đến các dự án liên quan đến điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhất là dự án đường dây 500KV Sông Hậu - Đức Hòa.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần có hướng chỉ đạo đẩy nhanh việc đầu tư, xác định hướng tuyến, phối hợp địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung cho Trung tâm Điện lực sông Hậu. Dự án Nhà máy Nhiệt điện sông Hậu 1 chậm nhất đến năm 2017-2018 phải đưa Tổ máy 1, 2 vào vận hành

V.Đức