Cụ thể, đường dây trung áp 478km (tăng 175km); đường dây hạ áp 1.146km, tăng 279km so với dự kiến. Trạm biến áp có 823 trạm/18.095 kVA, tăng 324 trạm với tổng công suất tăng thêm là 7.335 kVA. Sau thời gian nỗ lực thi công, xây lắp, dự án hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào vận hành đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật, an toàn.

Dự án cấp điện ổn định cho trên 45.408 hộ dân, nâng tổng số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ 87,7% lên 98,32% (tăng 10,62%), trong đó hộ đồng bào Khmer có điện tăng từ 67,2% lên 97,05% (tăng gần 30%).

Dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng” là dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai từ tháng 8-2009. Đây là dự án sử dụng nguồn vốn kết hợp gồm vốn ngân sách Nhà nước thông qua nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đầu tư của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

Dự án hỗ trợ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng công trình, đặc biệt là cấp điện đến tận hộ dân; hỗ trợ bảng điện, dây dẫn, bóng đèn compact. Người dân rất phấn khởi vì có điện dùng trong sinh hoạt, phát triển sản xuất, chăn nuôi; một số cơ sở sản xuất đã hình thành và đi vào hoạt động làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi.

Đức Văn – C.X.