Như vậy, đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau 30/6 - thời hạn chót để các tổ chức tín dụng tất toán trạng thái vàng. Trước đó, trong vòng 3 tháng kể từ khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tổ chức đấu thầu vàng, đã có 36,8 tấn vàng được bán ra. Phần lớn số vàng này được các ngân hàng mua để phục vụ cho hoạt động tất toán.

Sau ngày 30/6, nhu cầu vàng để tất toán của các ngân hàng không còn, bởi vậy, toàn bộ vàng miếng đấu thầu trong phiên hôm nay có thể sẽ trở thành nguồn hàng ra thị trường

H.A.