Nhờ đặc điểm địa hình và khí hậu tự nhiên nên vùng núi Ngọc Linh đã và đang tồn tại một loại sâm quý đặc biệt (thường gọi là sâm Ngọc Linh). Theo báo cáo của cơ quan chức năng, loại sâm quý này hiện đã phát triển được khoảng 150ha.

Nếu không kịp thời đăng ký quyền sở hữu thương hiệu trong nước cũng như quốc tế thì có nguy cơ sẽ bị "cướp" mất như các thương hiệu sản phẩm khác của Việt Nam đã từng xảy ra

N.Như