Chương trình này đã viện trợ kể từ năm 1997 tới nay là hơn 74 triệu USD cho 300 dự án thí điểm và hơn 150 đối tác dài hạn tại Việt Nam, nhiều đối tác trong số đó vẫn đang hoạt động kinh doanh tại Việt nam sau khi kết thúc hỗ trợ tài chính của DANIDA.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen nói: "Tôi tin tưởng rằng chương trình hợp tác doanh nghiệp cùng với các công cụ hỗ trợ kinh doanh khác của Danida có thể góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam. Đất nước Đan Mạch, công ty và các đối tác Đan Mạch đang cung cấp cho các đối tác Việt Nam kiến thức và bí kíp của mình trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và công nghệ sạch"

A.Tuấn