Thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết, lễ hội.

Trong 4 tháng đầu năm 2014, Bộ NN&PTNT đã tiến hành kiểm tra về ATTP đối với 13.377 lô hàng hóa (hơn 1,4 triệu tấn) có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; 113 lô hàng động vật, sản phẩm động vật (hơn 35.700 tấn); trên 85.000 tấn thủy sản

C.L.