Tổng số 27 dự án đã được trao giấy phép đầu tư và thống nhất chủ trương đầu tư thuộc các lĩnh vực du lịch, công nghệ thông tin, giáo dục hạ tầng giao thông, cảng biển… với tổng vốn đầu tư gần 32.300 tỷ đồng. Các dự án được thực hiện bởi những nhà đầu tư lớn như Tập đoàn DHC, Công ty CP Thiên Thai, Tập đoàn PVC An Thịnh, Tập đoàn Chăm Chăm, HITECH, Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Tập đoàn T&T, Công ty Mikayuni, Tập đoàn Kinderworld …

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp

Tại diễn đàn, TP Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các dự án Cảng Liên Chiểu, dự án di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị, dự án phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Hòa Nhơn và Hòa Ninh, dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại huyện Hòa Vang và một số dự án khác thuộc các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục…

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, lũy kế đến tháng 9/2017, Đà Nẵng đã thu hút được 408 dự án trong nước với số vốn đầu tư đạt 101.379 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) và 525 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đầu tư đăng ký đạt 3 tỷ USD.


Thân Lai