Trong khi nhiều doanh nghiệp thực hiện tăng giá vé theo giá xăng dầu, thì ngược lại, ngay tại Bến xe Miền Đông cũng lại có đến 6 doanh nghiệp thực hiện giảm giá vé để thu hút khách.

Các hãng xe có mức giảm giá vé mạnh là xe của Công ty Vận tải Quảng Nam giảm 60 ngàn đồng/vé cho tuyến Bến xe Miền Đông - Quảng Nam; xe giường nằm Hoàng Long, giảm giá vé 100 ngàn đồng/lượt cho khách đi từ TP HCM ra Hà Nội, Hải Phòng.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, việc tăng giá vé của các doanh nghiệp vận tải theo giá xăng dầu lần này mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ; không gây ảnh hưởng nhiều đến lượng khách đi lại tại Bến xe Miền Đông những ngày qua

Đ.T.