Hiện Cục Thuế Hà Nội hoàn thành 857 cuộc kiểm tra, xử lý 648 doanh nghiệp. Tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 354,1 tỷ đồng, giảm số thuế còn được khấu trừ là 19,122 tỷ đồng, giảm lỗ 175,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục thực hiện thanh tra theo chuyên đề như: Chống thất thu thuế, chống chuyển giá, hoàn thuế...; tập trung thanh tra các doanh nghiệp quy mô lớn, có các tỷ suất hoặc tỷ lệ thống kê bất thường.

Phan Đức