Hiện, IPA tỉnh Quảng Ninh được các chuyên gia đánh giá là mô hình hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp nhất trên toàn quốc. Đến nay, đã có 25 tỉnh, thành phố đến Quảng Ninh học tập kinh nghiệm, xây dựng Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xác định việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để mở ra cơ hội phát triển. Ngày 24-2-2012, Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô quốc tế.

Đồng thời, IPA tỉnh Quảng Ninh thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh ra đời. Đây là  cơ quan chuyên trách đầu tiên trong cả nước làm công tác xúc tiến và hỗ trợ các nhà đầu tư. Theo đó, chức năng nhiệm vụ của IPA Quảng Ninh gồm 3 mảng chính.

Hoạt động xúc tiến đầu tư: thực hiện nội dung quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư tại Quyết định 3/2014 của Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm nhiệm vụ xúc tiến thương mại, du lịch). Giải quyết thủ tục đầu tư: thực hiện tiếp nhận và giải quyết 2 thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư các dự án ngoài ngân sách, ngoài phạm vi KKT, KCN gồm: tham mưu địa điểm nghiên cứu quy hoạch và tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án không thuộc diện phải đấu giá, đầu thầu.

Cải thiện môi trường đầu tư: là đầu mối tổng hợp theo dõi, tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương (DDCI); tư vấn đầu tư và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, IPA Quảng Ninh đã hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu xúc tiến đầu tư Quảng Ninh. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư, chương trình xúc tiến đầu tư hằng năm, hệ thống hóa và chuyên nghiệp hóa các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư theo chuẩn quốc tế với nhiều ngôn ngữ phổ biến. Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư quy mô lớn với cách thức tổ chức hiện đại và đổi mới, thu hút hàng trăm doanh nhân, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước và quốc tế...

Dự án Cảng hàng không tỉnh Quảng Ninh tại huyện Vân Đồn.

Duy trì mối quan hệ với các hiệp hội xúc tiến đầu tư, thương mại quốc tế, các ngân hàng, các công ty tư vấn, công ty luật, các đại sứ quán, tham tán đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài... Cập nhật thông tin lên website Xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh bằng 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Nhật, Hàn. Lập Fanpage Xúc tiến đầu tư tiếp nhận những phản ánh từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư; phát hành Bản tin xúc tiến đầu tư song ngữ Anh - Việt, quảng bá môi trường đầu tư của Quảng Ninh tới các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo ông Trần Như Long, Phó Trưởng ban thường trực Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh: Những đổi mới mang tính đột phá, sáng tạo, chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến đầu tư góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế của tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2012-2016) đạt 9,2% (cao hơn cả nước); thu ngân sách liên tục trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tính đến cuối năm 2016, tỉnh Quảng Ninh có 120 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đầu tư đăng ký 5,97 tỷ USD. Thu hút vốn đầu tư trong nước trong 5 năm (2012 - 2017) đạt 126.876 tỷ đồng, tăng bình quân 25%/năm.

Đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp tăng với nhiều dự án lớn có tính động lực, tạo sức lan tỏa như: đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, cầu Bạch Đằng, Cảng hàng không Vân Đồn, công viên Đại Dương, Trường quốc tế KinderWorld, Bệnh viện Vinmec, KCN Hải Hà, KCN Sông Khoai, KCN Đầm Nhà Mạc…

Đến thời điểm này, diện mạo của Quảng Ninh có sự đổi mới với sự hiện diện của nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Trong thời gian qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Ninh cải thiện đáng kể. Quảng Ninh luôn duy trì vị trí xếp hạng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có môi trường đầu tư tốt nhất cả nước và đứng đầu trong các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Năm 2016, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt trên 1.600 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt xấp xỉ 11.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 12.000 doanh nghiệp (tăng 4.300 doanh nghiệp so với năm 2011) với tổng số vốn đăng ký đạt 138.000 tỷ đồng (tăng 53.634 tỷ đồng so năm 2011).

Đăng Hùng