Các đơn vị lên nhận giải thưởng của Hội Tin học TP Hồ Chí Minh.

Đây là giải thưởng có uy tín trong ngành công nghệ thông tin nhằm tôn vinh, đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông tại Việt Nam. Trải qua 15 lần tổ chức, giải thưởng này được đông đảo doanh nghiệp công nghệ thông tin, truyền thông trên cả nước hưởng ứng tham gia

Trần Hằng