Nguyên là Công ty xuất nhập khẩu Nam Triệu, ngày 17/5/2000, UBND TP Hải Phòng quyết định đổi tên thành Công ty Nam Triệu. Nội dung kinh doanh gồm sửa chữa xe cơ giới, phương tiện nghiệp vụ; sửa chữa đóng mới tàu, thuyền loại trung bình và nhỏ; sản xuất biển báo giao thông và biển số xe cơ giới bằng chất liệu phản quang; dịch vụ hợp đồng bảo vệ; đóng mới tàu có trọng tải dưới 5 nghìn tấn và đến 7,5 nghìn tấn…

Trong những năm qua, Công ty Nam Triệu đã nỗ lực phấn đấu và không ngừng phát triển. Để đáp ứng mọi nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định, công nhận Công ty Nam Triệu, thuộc Công an thành phố Hải Phòng là Công ty An ninh.

Đây là một vinh dự, song cũng là trọng trách ngành Công an trao cho Công ty Nam Triệu nhằm mở rộng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tổ chức thực hiện các dự án mang tính chất nghiệp vụ và sản xuất các phương tiện, thiết bị đặc chủng cho chiến đấu, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ ANTT

Quốc Phòng