Khách du lịch tăng nhanh, công suất cho thuê phòng của các khách sạn ở Phú Quốc luôn đạt hơn 80% trong mùa cao điểm du lịch từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, do số lượng phòng khách sạn tăng mạnh gần đây đã khiến công suất cho thuê phòng mùa cao điểm năm nay ở Phú Quốc giảm khá thấp, chỉ còn đạt ở mức 53%.

Trong khi đó, đa số khách sạn ở Phú Quốc là của người địa phương và có quy mô nhỏ, chỉ một số ít được xếp hạng và quản lý chuyên nghiệp.

Cụ thể, hiện ở Phú Quốc chỉ có 33% tổng số phòng khách sạn, tương ứng với con số 2.500 phòng được xếp hạng 3 đến 5 sao và gần 2/3 trong số này chỉ vừa mới được đưa vào khai thác.

Ngoài chi phí cao, đa số các khách sạn trên đảo Phú Quốc đều nằm trong khu nghỉ dưỡng nên giá phòng khá cao so với các thành phố biển khác, bình quân lên tới 105USD/phòng/ngày đêm.

Giá phòng cao là một nguyên nhân kéo giảm mạnh công suất khai thác phòng. Các chủ khách sạn còn phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn khi trong vòng 2 năm tới còn nhiều khách sạn có quy mô lớn được đưa vào khai thác bởi các nhà quản lý quốc tế.

Đ.Thắng