Theo đó, mặt hàng trứng gà, vịt, ngan… được nhập khẩu 46.305 tá trứng thương phẩm không có phôi. Muối được nhập khẩu 102.000 tấn. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế. Trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu cần nhập khẩu.

Thời điểm phân giao hạn ngạch muối sẽ được thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.

Nam Phương