Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định – ông Trần Văn Phúc cho biết, đây là cơ sở để các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh cá ngừ đại dương Bình Định sử dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cá ngừ đại dương - một sản phẩm mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho ngư dân Nam Trung bộ. Ảnh : HỮU TOÀN

Hàng chục năm qua nghề câu cá ngừ đại dương đã và đang phát triển tại 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, trong đó, Bình Định là địa phương có sản lượng khai thác bình quân mỗi năm 10.000 tấn, chiếm trên 50% sản lượng cá ngừ đại dương của cả nước. Đặc biệt sau khi Bình Định triển khai thực hiện dự án chuyển giao công nghệ và ngư cụ của Nhật Bản trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương từ năm 2015-2017, nghề câu cá ngừ đại dương đã nâng cao hiệu quả kinh tế.


Phan Văn Lương