Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất bỏ Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào, bán ra đối với loại phải kê khai thuế theo tháng, quý. Bên cạnh đó, nhằm giúp doanh nghiệp tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường, Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi quy định khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại theo hướng bỏ quy định khống chế chi phí hoặc chỉ áp dụng đối với chi quảng cáo. Về ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, giảm từ 20% hiện hành xuống 17% từ 1/1/2016 với điều kiện sử dụng thường xuyên trên 300 lao động, Bộ Tài chính cho rằng ít doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, nên bỏ. Thủ tướng đã đồng ý với các đề xuất trên.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp trong nước đã kiến nghị bỏ khống chế trần đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, bởi điều này gây khó khăn lớn cho DN nội trong cạnh tranh với các DN nước ngoài (không bị khống chế trần này), hạn chế khả năng quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng của các hàng hóa sản xuất trong nước

V.H.