Lộ trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN được bắt đầu từ việc cắt giảm thuế quan và hình thành khu vực mậu dịch tự do hay còn gọi là CEPT/AFTA. Đến nay, việc giảm thuế quan theo Chương trình Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung cho Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN về cơ bản đã hoàn thành, vì vậy các nước ASEAN đang mong muốn tiến thêm một bước nhằm sớm thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Hiện tại, Bộ Thương mại đang soạn thảo các tài liệu và chuẩn bị chương trình phổ biến cho các doanh nghiệp về kế hoạch cắt giảm các rào cản phi thuế quan và tình hình thực hiện CEPT. Bên cạnh đó, ghi nhận phản hồi về những vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện CEPT khi xuất khẩu sang thị trường ASEAN.

Hướng dẫn cách thức sử dụng cơ chế tham vấn giải quyết các vấn đề thương mại và đầu tư trong ASEAN (ACT) để có thể kịp thời phản ánh các vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện CEPT/AFTA cũng như nhận được sự giải đáp kịp thời của các cơ quan chức năng.

Được biết, mục tiêu thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN ban đầu đề ra vào năm 2020. Tuy nhiên, vào tháng 1/2007, trên cơ sở triển khai thành công các chương trình đề ra, nguyên thủ quốc gia ASEAN đã thống nhất rút ngắn thời thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Viễn cảnh đầy hy vọng là đến 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN là ASEAN sẽ trở thành một thị trường chung cho các dòng hàng hoá, dịch vụ, đầu tư, lao động nội khối và tự do hoá hơn các luồng vốn trong khu vực.

Thực hiện quyết định này, vào đầu tháng 4/2007, bộ trưởng tài chính các nước ASEAN đã nhất trí sẽ rà soát lại toàn bộ các lộ trình hội nhập về thị trường vốn, dịch vụ tài chính, tài khoản vốn và hợp tác tiền tệ để đảm bảo rằng các lộ trình này đạt được mục tiêu của Cộng đồng kinh tế ASEAN

Theo Phước Hà (VietNamnet)