Theo đó, chỉ những DN được Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận và được phía Đài Loan cấp phép mới được tuyển chọn lao động GVGĐ và thuyền viên tàu cá đánh bắt gần bờ sang Đài Loan.

Đối với lao động GVGĐ (bao gồm giúp việc nhà và chăm sóc người bệnh tại gia đình), thời hạn hợp đồng là 3 năm, lương tối thiểu 17.500 TWD/tháng, khoảng 12 triệu đồng; được chủ sử dụng bố trí ăn, ở miễn phí và chi trả ít nhất 1 lượt vé máy bay đi hoặc về.

Trên hợp đồng phải thể hiện rõ các chế độ, quyền lợi của người lao động: Người lao động được nghỉ 1 ngày/tuần; nếu làm thêm ngày nghỉ được hưởng phụ cấp 583 TWD/ngày (khoảng 400.000 đồng/ngày); bị bệnh, ốm thông thường mà không phải do tai nạn lao động được hưởng 50% tiền lương cho những ngày nghỉ làm; được hưởng 7 ngày nghỉ phép cho mỗi năm làm việc (quy đổi phụ cấp nghỉ phép bằng 100% lương); được tham gia BHYT đầy đủ, được chủ sử dụng mua bảo hiểm rủi ro với mức bồi thường tối thiểu 300.000 TWD (khoảng 210 triệu đồng)… 

Đối với thuyền viên tàu cá gần bờ, mức lương tối thiểu theo hợp đồng 19.273 TWD (khoảng 13,5 triệu đồng), chưa kể phụ cấp khác theo quy định đối với loại hình lao động này.

P.H.