Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay.

Đây là dự án quan trọng thuộc Trung tâm Điện lực Thái Bình, có 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW do PVN làm chủ đầu tư. Tổng mức vốn đầu tư khoảng 31.500 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD).

Dự kiến sau khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia hơn 6,7 tỷ kWh điện/năm, đồng thời góp phần nâng công suất của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí lên 9.200 MW, chiếm 22% tổng công suất nhiệt điện và chiếm khoảng 20- 25% thị phần cung ứng điện toàn quốc…

V.H.