Theo Cục Thống kê TP HCM, ước tính 10 tháng đầu năm tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn TP HCM đạt 220.541 tỷ đồng (tăng 18,6% so cùng kỳ năm 2008).

Riêng trong tháng 10, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 3,5% so với tháng 9. Thị trường TP tiếp tục được các nhà sản xuất trong nước mở rộng khai thác, đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ sản phẩm bằng các hình thức khuyến mãi cho chiến dịch "Người Việt dùng hàng Việt".

Tuy nhiên, số lượng hàng khuyến mãi với quy cách phẩm chất không cao, những mặt hàng chất lượng cao đưa ra thị trường với số lượng còn hạn chế

T.H.