Kết quả cho thấy, các yếu tố về thời gian tiếp cận điện năng và chi phí thực hiện tại Việt Nam đều có cải thiện so với năm 2014. Chỉ số tiếp cận điện năng năm nay của Việt Nam tăng 22 bậc so với năm ngoái và đứng ở vị trí 108/189.

Chỉ số tiếp cận điện năng cũng là chỉ số có kết quả thay đổi nhiều nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh. Nội dung thay đổi của ngành Điện Việt Nam cũng được Doing Business ghi nhận trong danh sách 19 nước có cải thiện hiệu quả quy trình tiếp cận điện thông qua một loạt các giải pháp như: giảm thời gian thực hiện cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp từ 18 ngày xuống 16 ngày.

Từ tháng 9 vừa qua, thời gian này rút ngắn chỉ còn 10 ngày. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng của EVN cũng hỗ trợ khách hàng có thể đăng ký cấp điện, tra cứu tiến độ giải quyết của ngành Điện cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp qua website của các tổng công ty điện lực.

Đánh giá của Doing Bussines còn cho thấy, chỉ số tiếp cận điện năng với khách hàng trung áp của Việt Nam là 59 ngày, gồm các thủ tục của EVN và các đơn vị chức năng liên quan, tốt hơn một số nước trong khu vực. Về nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và xã hội của EVN… Doing Business cũng ghi nhận việc thay đổi số ngày làm thủ tục của ngành Điện trong năm 2015 đã giảm từ 38 ngày xuống còn 15 ngày; thời gian thuê đơn vị thiết kế và thi công công trình của khách hàng cũng giảm từ 63 ngày xuống còn 22 ngày.

Đ.Thắng