Trong đó, thu nội địa đạt 132.216 tỷ đồng. Thu từ dầu thô là 31.150 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 86.500 tỷ đồng. Thu ngân sách các quận, huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 7 quận, huyện có số thu từ 500 tỷ đồng: quận 2, 4, 6, 8, huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

6 quận có số thu từ 1.000 tỷ đồng là quận 5, 9, 12, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức. 3 quận có số thu từ 1.500 tỷ đồng: quận 10, Phú Nhuận, Bình Tân. 5 quận có số thu cao nhất, từ 2.000 tỷ đồng: quận 1, 3, 7, Bình Thạnh, Tân Bình.

Tổng chi ngân sách của TP Hồ Chí Minh năm 2014 chiếm gần 1/5 tổng thu ngân sách của thành phố (ước chi là 47.711 tỷ đồng). Trong đó, chi đầu tư phát triển là 19.156 tỷ đồng, chi trả vốn và lãi vay là 3.741 tỷ đồng và chi thường xuyên là 28.544 tỷ đồng.

N.H.