Mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” được các nước ký kết trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng, nhằm tạo thuận lợi trong việc vận chuyển người và hàng hoá qua biên giới tại các cặp cửa khẩu quốc tế dọc các hành lang trong tiểu vùng Mê Kông, bao gồm cả hành lang kinh tế Đông - Tây.

Thanh Bình