Việc khôi phục cầu Bính đã được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với kinh phí sửa chữa, khôi phục cầu là 522,8 triệu Yên từ phía Nhật Bản  và 21,297 tỷ đồng vốn đối ứng trong nước. Các nhà thầu IHI và tư vấn Chodai Co.,Ltd  (Nhật Bản) trước đây đã xây dựng cầu Bính được giao thực hiện việc sửa chữa, khôi phục cầu.

Theo đó, các nhà thầu và tư vấn Nhật Bản đã thay thế 22,4m dầm hư hỏng, đồng thời thay thế hai bó cáp văng có chiều dài 105m và 116m mới được sản xuất. Cần được sửa chữa, khôi phục nguyên dạng thiết kế được duyệt, đủ khả năng chịu lực theo trọng tải thiết kế như ban đầu trước khi xảy ra sự cố.

Lễ thông xe cầu Bính.

Ngay trong ngày thông xe, mật độ phương tiện qua cầu Bính đã tăng mạnh góp phần giảm thiểu ùn tắc và tình trạng quá tải tại cầu Kiến phía thượng lưu sông Cấm

Duyên Hải