Động thái sáp nhập hai công ty trên nằm trong xu thế phát triển hệ thống thanh toán bán lẻ tập trung của các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Đáng chú ý, việc sáp nhập hai công ty thành một hệ thống tập trung, thống nhất sẽ giúp giảm chi phí xã hội, chi phí cho các ngân hàng, cho khách hàng và tạo thuận lợi cho người sử dụng.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Banknetvn cho biết, trong giai đoạn sáp nhập, quyền lợi của khách hàng hai công ty sẽ được bảo đảm.

H.A.