Các cán bộ trên bị đình chỉ công tác vì có sai sót trong quá trình làm nghiệp vụ. 

Trước đó, vào tháng 4/2014, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành kỷ luật 7 cán bộ Trung tâm đăng kiểm do liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; trong đó có ông Lê Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm và 6 cán bộ khác.             

P.A.