Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn gồm 32 bưu cục, trong đó có bưu cục Ngô Gia Tự (phường 3, quận 10). Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các dịch vụ bưu chính, viễn thông, … bưu cục Ngô Gia Tự còn được giao quản lý cửa hàng bách hóa Postshop.

Bưu điện Trung tâm Chợ Lớn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Hà Thị Thủy Tiên - Trưởng Bưu cục Ngô Gia Tự, kiêm phụ trách cửa hàng Postshop, nhận tạm ứng của Bưu điện Chợ Lớn để mua hàng cho cửa hàng Postshop nhưng trong đó có rất nhiều lần Tiên đề nghị tạm ứng theo yêu cầu của Nguyễn Vũ Phương (kế toán Trưởng). Sau đó, Tiên đưa tiền cho Phương nhưng Phương không ký biên nhận.

Từ tháng 1/2011 đến 11/2012, tổng số tiền Phương chiếm đoạt của Bưu điện Trung tâm chợ Lớn thông qua Hà Thị Thủy Tiên và một số bưu cục tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

T.H.