Việc kết nối của Bộ Công Thương không chỉ đơn thuần thống nhất đầu mối giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN (như việc kết nối giữa Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) với Bộ Giao thông vận tải, ngày 12/112014), mà đây còn là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiến gần hơn đến việc kết nối vào ASW.

Theo kế hoạch, đầu năm 2015, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện với 2 thủ tục trong NSW là thủ tục cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô; và thủ tục cấp giấy phép XNK vật liệu nổ công nghiệp.

Ngoài ra, năm 2015 cũng sẽ có thêm thủ tục hành chính của các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, được kết nối vào NSW và dự kiến Việt Nam cũng tham gia kết nối ASW trong năm 2015.

Lưu Hiệp