Đoàn yêu cầu kiểm tra và thử chỉ số của từng trụ bơm xăng phát hiện trụ bơm số 2 của cây xăng (loại xăng 92, không chì) không đạt yêu cầu về đo lường theo biên bản số 3/2/2015, số 460/C/2014, tem kiểm định số 13A00806.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện cây xăng vi phạm về đo lường.

Ngoài ra, công ty không xuất trình được hóa đơn đầu vào và hợp đồng đại lý. Đoàn tiến hành lập biên bản xử lý và niêm phong trụ xăng số 2 để tiếp tục kiểm tra chất lượng xăng.

Cây xăng này trước kia là của Hợp tác xã Cao Cường, vừa được chuyển nhượng cho công ty TNHH MTV xây dựng thương mại vận tải Vinh Phú. Hiện vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Văn Vĩnh