Tại hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, đầu tư hoặc hợp tác triển khai 6 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị xúc tiến đầu tư kết nối thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng 2015..

Đó là, dự án khu công nghệ thông tin tập trung, với số vốn khoảng 700 tỷ đồng nhằm thiết lập cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin. Dự án xây dựng nhà máy chế biến cà phê tại huyện Đơn Dương trên diện tích 8.500 ha, với số vốn trên 47 triệu USD; dự án khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt; dự án khu du lịch hồ Prenn tại Đà Lạt rộng 1 ngàn ha để xây dựng khu du lịch phức hợp đẳng cấp quốc tế; dự án khu công nghiệp Lộc Sơn và dự án phân khu văn hóa thuộc khu văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng nhằm hoàn thiện trung tâm văn hóa, vui chơi giải trí của tỉnh.

Thông tin về các dự án, các nhà đầu tư tham khảo: Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. 2-4 Trần Quốc Toản, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Điện thoại: 063.383.2964/ Fax: 063.3811656;

Website: www.dalat-info.vn/

Email: xtdautu@gmail.com/ trungtamxuctien@gmail.com.

Lưu Hiệp