Theo Nafiquad, ngày 10/12, Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng châu Âu (DG SANCO) thông báo tình hình các lô hàng thủy sản của Việt Nam bị cảnh báo các chỉ tiêu hóa chất kháng sinh khi xuất khẩu vào thị trường EU.

Công thư của DG SANCO nhấn mạnh: Nếu không nhận được trả lời từ phía Việt Nam, cơ quan thẩm quyền EU sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung có thể bao gồm cấm nhập khẩu từ các doanh nghiệp bị cảnh báo hoặc các biện pháp mạnh hơn ảnh hưởng đến toàn ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU.

N.Yến