Trong đó, Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong thu hút các tập đoàn FDI lớn thời gian tới. TS.Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện CIEM cho rằng, Việt Nam cần lường trước các diễn biến của thế giới để có các biện pháp điều hành kinh tế phù hợp. 

Thế giới đang thay đổi nhanh, bất định. Dòng đầu tư đang dịch chuyển nên cần chủ động tăng tốc cùng với cải thiện chính mình để thu hút các tập đoàn FDI lớn. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là trong hàng loạt các thay đổi, thì chọn FDI nhưng phát triển doanh nghiệp bản địa cần được xem là nhiệm vụ quan trọng để Việt Nam tự cường.

Lưu Hiệp