Kết quả cho thấy niềm tin kinh doanh, triển vọng và kỳ vọng vào tương lai của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng nhẹ so với quý trước. Trong quý II, chỉ số này đạt mức 77, tăng 2 điểm so với mức 75 quý trước. “Chúng tôi tin rằng kết quả này có liên quan tới việc kết thúc Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU”, ông Michael Behrens, Phó Chủ tịch EuroCham nhận xét.

Nhận định về tổng quan môi trường kinh doanh, 57% số DN được khảo sát trả lời “tốt”, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số phản hồi, tăng đáng kể so với 45% của quý trước. Các doanh nghiệp phản hồi “trung bình”, chiếm 27% (giảm nhẹ so với 31% quý trước). “Xuất sắc”, “không tốt”, “rất xấu” chỉ ở mức một con số, lần lượt là 6%, 8% và 3%.

Nhận định về triển vọng kinh doanh, 55% trả lời là “tích cực”, giảm nhẹ so với con số 57% của quý trước. Khoảng 27% DN phản hồi “trung bình”, 8% kì vọng môi trường kinh doanh sẽ “xuất sắc” và 8% kỳ vọng “xấu”, 1% nhận định “rất xấu”. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng 6 tháng tới tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống mức 3,4%.

V.H.