Trong đó, số thu nội địa ước đạt trên 217.000 tỷ đồng. Số thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tính từ đầu năm đến ngày 15.6 cũng mới đạt trên 54.000 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán.

Tỷ lệ trên thậm chí còn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012 khi một năm trước đó, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đã đạt trên 38% dự toán cả năm.

Được biết, tốc độ thu ngân sách thấp là do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, trong đó đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giảm sút. Ngoài ra, một phần nguyên nhân là do việc thực hiện miễn giảm, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng trong thời gian qua

Hải Châu