Theo đó, đoàn thống nhất chọn một bãi bằng ở khu vực cửa khẩu phía bạn Lào để đổ đá dăm, tạo bãi bằng đảm bảo việc hạ tải cho các doanh nghiệp chở gỗ quá khổ, quá tải kể trên.

Bên cạnh, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm lập trạm cân lưu động tại những con đường phụ trên tuyến Quốc lộ 15D hoặc khu vực gần cửa khẩu nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm khắc xe nào chở quá tải trọng qui định 

Thanh Bình