Bộ Tài chính đang hoàn thành văn bản hướng dẫn phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong năm 2009. Theo đó, Bộ Tài chính có quan điểm chọn phương án thu nhập tại thời điểm nào sẽ tính thuế thời điểm đó, không phân biệt nguồn gốc, tức là các khoản thu nhập được miễn trong 6 tháng đầu năm sẽ không bị "truy" lại để quyết toán thuế của cả năm. Chỉ các khoản thu nhập phát sinh trong 6 tháng cuối năm mới nằm trong diện phải chịu thuế.

Từ 1/7, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công bắt đầu bị tính thuế thu nhập cá nhân sau 6 tháng đầu năm được miễn. Riêng các loại thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư cổ phiếu, nhượng quyền thương mại… tiếp tục được miễn thuế đến hết năm.

Trước quan điểm nghiêng về phương án tính thuế TNCN như thế, nhiều DN đã nghĩ ra cách "chạy" thưởng Tết, thưởng cuối năm trước thời điểm 30/6 để được miễn thuế. Trao đổi về việc này, một chuyên gia Bộ Tài chính cho rằng, cơ quan quản lý thuế đã nghe thông tin và đang xem xét một số trường hợp trả lương và thưởng có hiện tượng dồn vào nửa đầu năm nhằm tránh thuế thu nhập.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì hiện tượng này là ít vì các DN không thể có chuyện trả thưởng trước khi mà chưa biết DN làm ăn thế nào; hiệu quả của người lao động ra sao để thưởng. Hơn nữa, năm nay là năm DN khó khăn, việc thưởng cũng không dễ dàng gì nên hiện tượng thưởng trước là không nhiều.

Bên cạnh đó, cũng chưa thể có kết luận vội vàng về hiện tượng này vì chưa có quyết toán thuế cả năm. Vì nếu có quyết toán thuế cả năm thì mọi việc sẽ rõ ràng và sẽ có cách xử lý cụ thể đối với trường hợp tránh thuế theo quy định

L.T.