Cụ thể, có 30 vụ vi phạm về điều kiện kinh doanh, 1 vụ kinh doanh xăng dầu nhập lậu, 5 vụ vi phạm về niêm yết giá, 3 vụ vi phạm về chất lượng, 11 vụ vi phạm về đo lường, 18 vụ vi phạm khác, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1,68 tỷ đồng.

Bộ Công thương cho rằng nhìn chung tình hình kinh doanh xăng dầu đã đi vào nề nếp, giảm đáng kể các vi phạm về chất lượng xăng dầu cũng như các hành vi đầu cơ, găm hàng, chờ tăng giá.

Việc mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối đã giảm nhiều hơn so với trước, các thương nhân chấp hành tốt các quy định về chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường

V.H.