Theo Nghị định 149/NĐ/CP từ ngày 1-1-2017, Bộ Công Thương sẽ thay thế Bộ Tài chính tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá với thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó có mặt hàng sữa.

Trước khi Nghị định được chính thức ban hành, đã có tranh luận qua lại rất nhiều lần giữa 2 bộ về quản lý mặt hàng này, xem giao ở đâu là phù hợp. Tuy nhiên, sau đó Thường trực Chính phủ đã bỏ phiếu, quyết định giao cho Bộ Công Thương.

Mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được đưa vào danh mục hàng bình ổn và áp trần giá từ tháng 6-2014 sau loạt biện pháp quản lý khác như đăng ký, kê khai giá không hiệu quả.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ công bố giá trần bán buôn với hơn 600 sản phẩm sữa bột để làm cơ sở quyết định giá bán lẻ. Giá bán lẻ sẽ không được cao hơn quá 15% so với mức bán buôn này.

Hiện cả nước có khoảng 877 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương.

V.H