Được biết số gỗ trên được vận chuyển trên 2 xe ôtô 73L-8609 do Nguyễn Văn Hậu (29 tuổi) trú xã Phúc Trạch và xe ôtô 73L-5963 do Lê Thanh Tuyền (29 tuổi), trú Thanh Trạch, huyện Bố Trạch điều khiển

S.L.