139,14 ha rừng trồng thuộc dự án định canh, định cư tại địa bàn xã Hồng Hạ (A Lưới) thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư, do Ban quản lý trồng rừng phòng hộ (BQL TRPH) Sông Bồ trực tiếp quản lý, nhưng đơn vị này đã tự ý cùng với xã Hồng Hạ  bán rừng trồng gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Theo Kết luận thanh tra 537/UBND-NC ngày 9/2/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc quản lý, khai thác và sử dụng đất lâm nghiệp tại BQL TRPH Sông Bồ, nơi đây đã để xảy ra nhiều sai phạm làm thất thoát hàng tỷ đồng.

Trong 3 năm từ 1993 - 1995, Hạt Kiểm lâm A Lưới đã thiết kế diện tích kinh doanh 164,4ha rừng ở xã Hồng Hạ, với tổng giá trị đầu tư trồng rừng bằng nguồn vốn ngân sách thuộc dự án định canh, định cư 124,708 triệu đồng.

Đến ngày 11/7/2006, Hạt Kiểm lâm A Lưới đã tiến hành bàn giao cho BQL TRPH Sông Bồ quản lý với tổng diện tích 139,14 ha thuộc xã Hồng Hạ tiếp tục đưa vào đầu tư của Chương trình 327/CT trong năm 1996 và các năm sau theo Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 19/9/1996 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Từ năm 1996 đến năm 2000, BQL TRPH Sông Bồ tiếp tục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thuộc Chương trình 327/CT cho 265 hộ dân để chăm sóc bảo vệ với tổng số tiền 129,733 triệu đồng mà không có hồ sơ giáo khoán cho các hộ gia đình.

Theo kết luận điều tra, diện tích 139,14ha rừng trồng tại xã Hồng Hạ (A Lưới, Thừa Thiên - Huế) thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư, do BQL TRPH Sông Bồ trực tiếp quản lý, nhưng Hạt Kiểm lâm A Lưới không bàn giao đầy đủ các hồ sơ, thủ tục ban đầu để nơi đây tiếp tục theo dõi, quản lý; nhất là nguồn vốn Nhà nước đầu tư gần 125 triệu đồng.

Đã vậy, BQL TRPH Sông Bồ tự ý cùng với UBND Hồng Hạ (có xác nhận của Phó Chủ tịch UBND A Lưới) ký hợp đồng bán diện tích rừng nói trên cho doanh nghiệp tư nhân Hùng Dũng khai thác mà không tổ chức đấu giá theo quy định.

Trong tổng số 139,14ha rừng trên, doanh nghiệp tư nhân Hùng Dũng đã khai thác 88,4ha, với sản lượng gỗ lấy ra 5.058m3 gỗ các loại đã gây thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng của Nhà nước. Trong lúc đó, BQL TRPH Sông Bồ chỉ thu 125 triệu đồng, nhưng không nộp vào ngân sách Nhà nước.

Không những thế, trong việc đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ công trình thủy điện Hương Điền, BQL TRPH Sông Bồ khai thác tận thu sản phẩm rừng với diện tích hơn 30ha, vượt hơn 8ha so với diện tích cho phép.        

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách của BQL TRPH Sông Bồ chưa hiệu quả, đầu tư kinh phí ngân sách ngoài phạm vi quản lý hơn 1,9 tỷ đồng sai đối tượng và địa điểm đầu tư; lập quỹ ngoài sổ sách kế toán trái quy định để chi tiêu trái phép trên 1 tỷ đồng, không chấp hành đầy đủ các quy định của Luật Kế toán.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu rõ trách nhiệm thuộc về ông Phan Hào - nguyên Trưởng ban và các bà Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Thị Hồng - nguyên kế toán và thủ quỹ BQL TRPH Sông Bồ, yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm A Lưới, Hương Trà kiểm điểm trách nhiệm và xử lý lãnh đạo, cán bộ liên quan.

Yêu cầu Chánh Thanh tra ra quyết định thu hồi hơn 585 triệu đồng, do BQL TRPH Sông Bồ vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, thanh lý khai thác rừng trồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cũng từ những sai phạm trên, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Đoàn thanh tra liên ngành lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để làm rõ những hành vi sai phạm của những cá nhân liên quan

Văn Hiếu