Đồng thời, hướng khắc phục ảnh hưởng môi trường gây ra (nếu có). Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu Sở NN&PTNT làm việc với lãnh đạo huyện Châu Phú, Phú Tân… chấn chỉnh và chấm dứt ngay việc thả nuôi tôm thẻ chân trắng tại các địa phương này.

UBND tỉnhAn Giang yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, không để xảy ra tình trạng nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn. Các trường hợp phát sinh nuôi mới, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết, vùng nuôi nước ngọt tỉnh An Giang nằm ở thượng nguồn sông Cửu Long không thích hợp để nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, vì lợi ích trước mắt, một số nông dân ở huyện Châu Phú, Châu Thành khoan giếng tìm mạch nước lợ bơm xuống ao, rồi pha muối loãng để nuôi tôm thẻ chân trắng cho bằng được. Trong khi đó, tôm thẻ chân trắng là đối tượng thủy sản sống ở môi trường nước mặn. Nên việc nuôi loài thủy sản này trong điều kiện nước ngọt ở An Giang sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, đa dạng sinh học và môi trường sinh thái; ảnh hưởng cơ cấu giống loài thủy sản tự nhiên. Nguy hiểm hơn, việc nông dân tự khoan giếng lấy nước lợ pha muối để có độ mặn 2%o và xả thải ra môi trường sẽ làm cho đất bị mặn hóa, nguồn nước nhiễm mặn lan rộng, ảnh hưởng đến nước ngầm, ô nhiễm môi trường, gia tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh…

V.Đức