Theo đó, khoản vay nói trên được phân bổ như sau: 20 triệu USD từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) để tài trợ cho dự án hỗ trợ quan hệ đối tác công - tư; 130 triệu USD để nâng cao năng lực cạnh tranh của các thị trấn dọc hành lang kinh tế Đông - Tây và hành lang Kinh tế phía Nam, hỗ trợ sự phát triển của các hành lang giao thông GMS trở thành các hành lang kinh tế sôi động...

H.C.