Được biết, Luật Thuế bảo vệ môi trường của Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2012. Luật điều chỉnh một số nhóm hàng hóa, trong đó đối tượng chịu thuế gồm các nhóm: Xăng, dầu, mỡ nhờn; than đá; dung dịch HCFC; túi ni lông; và các thuốc loại hạn chế sử dụng: thuốc diệt cỏ; thuốc trừ mối; thuốc bảo quản lâm sản; thuốc khử trùng kho.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch VTCA, trong trường hợp cần thiết và tùy theo mức độ ảnh hưởng đến môi trường của hàng hóa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chủ động mở rộng, bổ sung đối tượng chịu thuế môi trường vào trong Luật Môi trường. Đó là nét mở của Bộ luật này

K.N. - V.A.