Dự án trên được thực hiện tối đa trong 3 năm (2015 - 2018) với tổng kinh phí là 8,8 triệu euro. Trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là 4,4 triệu euro; vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia là 3,6 triệu euro; vốn đối ứng của phía Việt Nam 0,8 triệu euro.

Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực thể chế và lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, trong đó chú trọng vào việc bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn.

K. Vy