Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong 3 tháng đầu năm, cả nước tiêu thụ được 48.707 xe, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhóm hàng này tăng cao góp phần làm giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của xuất khẩu (8%).

Điều này khiến nhập siêu ước tính trong 4 tháng đầu năm khoảng 3 tỷ USD, bằng 6% kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2 tỷ USD).

Phan Đức