Tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Sản lượng điện toàn hệ thống 11 tháng đạt 132,8 tỷ kWh, tăng 10,76% so với cùng kỳ năm 2013. Hệ thống điện tiếp tục xu hướng truyền tải từ miền Bắc và miền Trung vào miền Nam trên đường dây 500kV. Sản lượng truyền tải từ miền Trung vào miền Nam là 1,385 tỷ kWh, kể cả phía 220kV là 1,552 tỷ kWh, chiếm 25% sản lượng điện miền Nam.

Lũy kế 11 tháng năm 2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN đạt 129,98 tỷ kWh, tăng 11,16% so với cùng kỳ.

Điện thương phẩm ước đạt 117,636 tỷ kWh, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,94% (miền Bắc tăng 15,23%, miền Trung tăng 11,03%, miền Nam tăng 9,35%).

Sản lượng điện tiết kiệm ước thực hiện trong 11 tháng năm 2014 là 2,6 tỷ kWh, bằng 2,23% sản lượng điện thương phẩm. Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện cao nhất, đạt 2,6% điện thương phẩm.

V.H.