Theo đó, các doanh nghiệp có nguồn thu bằng USD đang có nhu cầu vay vốn lưu động để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa/dịch vụ phục vụ cho Hợp đồng xuất khẩu đã ký kết sẽ được SHB tài trợ với lãi suất USD ưu đãi chỉ từ 2,5%/năm với thời gian phê duyệt và thủ tục nhanh gọn. Được biết 6 tháng đầu năm, SHB cũng đã giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng hỗ trợ xuất khẩu.
H.A.